Wednesday, July 2, 2008

പാഠപുസ്തകം കത്തിക്കണം

ആകെ അലങ്കോലമായണ്ണാ.

എന്തുപറ്റി?

ഏഴാംക്ലാസിലെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പാഠങ്ങളെ ചൊല്ലി പ്രശ്നങ്ങളു നടക്കുന്നതണ്ണനറിഞ്ഞില്ലേ? പുസ്തകം കത്തിക്കുന്നൂ. ലേഖനങ്ങളെഴുതുന്നൂ. ഇതൊന്നും അണ്ണനറിഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടോ?

ഉവ്വ. അറിഞ്ഞു.

ഇങ്ങനെ നാടു കുട്ടിച്ചോറാക്കാന്‍ ചില മതാധികാരികളും അവര്‍ക്കു ചുക്കാന്‍ പിടിക്കാന്‍ കുറേ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമുണ്ടായാല്‍ നാമെന്തു ചെയ്യും? എന്തു വിവരക്കേടാണവര്‍ പറയുന്നതു്. പുസ്തകം കത്തിക്കാന്‍ മാത്രമെന്തെങ്കിലും അതിലുണ്ടെങ്കില്‍ ശരിയെന്നു വക്കാം.ജീവന്‍ എന്ന പാഠത്തില്‍ മതം നിര്‍ബന്ധമില്ല എന്നു പറയുന്നുണ്ടു്. ഇസ്ലാം മതം വേണ്ടന്നോ, കൃസ്തു മതം വേണ്ടെന്നോ, ഹിന്ദുമതം വേണ്ടെന്നോ, എല്ലാവരും മതമുപേക്ഷിക്കമെന്നോ  അതിലില്ല. അല്പമെങ്കിലും വിവരമുള്ളവര്‍ ചെയ്യുന്ന പണിയാണോ ഇതു്? അണ്ണനെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതു്?

പുസ്തകം കത്തിക്കണം!

ങേ?!

അതെ. പുസ്തകം കത്തിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. ഇത്രയും വലിയ മണ്ടത്തരം അതിലെഴുതിപ്പിടിപ്പിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്നവകാശപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ക്കെങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? തെറ്റു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താന്‍ കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങള്‍ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതു കണ്ടിട്ടും ഇവര്‍ക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടോ? കത്തിക്കണം. കത്തിച്ചു നാമാവശേഷമാക്കണം. സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കില്‍ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രക്ഷോഭം നടത്തണം. പൊതു മുതല്‍ നശിപ്പിക്കണം. അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ ഏതു സര്‍ക്കാരു വിചാരിച്ചാലും കഴിയാത്തവണ്ണം സംഘടിക്കണം. കണ്ണിനു കണ്ണു് പല്ലിനു പല്ല്. സര്‍ക്കാരിനും ഒപ്പം അവരെ അനുകൂലിക്കുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്കും ബാധിച്ച തെറ്റു് അവര്‍ക്കു മനസ്സിലാകും വരെ സമരം ചെയ്യണം എന്നാണെനിക്കു പറയാനുള്ളതു്. ഈ പുസ്തകത്തിലെന്നല്ല മേലിലൊരാളും ഒരിടത്തും എല്ലാ മതങ്ങളും നന്മയ്ക്കു് എന്നു പറഞ്ഞു പോകരുതു്. മതത്തിനു മറ്റു പല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും കാണും. സമരസഖാക്കള്‍ക്കെന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും.

അതു ശരി.ഞാനോര്‍ത്തു...

കണ്ണാ മതം എന്ന ഈ ഘടനയുണ്ടല്ലോ- ഞാന്‍ പറയുന്നതു് മതം = അഭിപ്രായം എന്ന മതമല്ല. ഇന്നു നാം കണ്ടു പോരുന്ന പുരോഹിതരാല്‍ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതസംഘടനയാണു് - അതു് നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്തിലാണെന്നറിയാമോ?

ഉവ്വ്, അതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍. അതിന്റെ ആശയങ്ങളില്‍ പിന്നെ അതിന്റെ വിശ്വാസത്തില്‍. അല്ലേ?

എന്നാണു വയ്പു് എന്നാലങ്ങനെയല്ല. ശുദ്ധമായി പറഞ്ഞാല്‍ മതം നിലനില്‍ക്കുന്നതു് ഭയത്തിലാണു്. മതങ്ങള്‍ പലതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതു തന്നെ ഭയത്തിന്മേലാണു്. നരകം പാപം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്ങളില്‍.

അതെ ശരിയാണു് നരകം ശിക്ഷ എന്നീ വിചാരങ്ങളുണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ, നല്ലതു ചെയ്യണമെന്നും തിയ്യതു്‍ വിരോധിക്കണമെന്നും സാമാന്യജനം വിചാരിക്കുന്നതു്. അല്ലാത്തപക്ഷം കയ്യൂക്കുള്ളവന്‍ കാര്യക്കാരന്‍ എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടാവുകയില്ലേ?

ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയിലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നെനിക്കു് സംശയമുണ്ടു്. നിയമവും അതിനു പാലകരും ഉള്ള വ്യവസ്ഥയില്‍ കയ്യൂക്കുള്ളവനെയല്ല പേടിക്കേണ്ടതു്. അതവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ നമുക്കു വിഷയത്തിലേക്കു വരാം. നരകം ശിക്ഷ എന്ന ഭയം നല്ലതു ചെയ്യാനും മറ്റുമായി മാത്രമാവുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണു് നല്ലതെന്നും ഈപറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരും അതല്ലാ‍ത്തവരുമുണ്ടു്. അപ്പോള്‍ ഈ ഭയം നിലനിര്‍ത്തണമെങ്കില്‍ വിശ്വാസം നിലനിര്‍ത്തണം. അതിനു് ഇതില്‍ വിശ്വസിക്കാത്തവരും നരകത്തിലാണെന്ന വകുപ്പേര്‍പ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ഭയം കൊണ്ടു തെന്നെ ഒരു വേര്‍തിരിവും സൃഷ്ടിച്ചില്ലേ? 

ഉവ്വു്.

ആ ഭയത്തിലാണു് മതം ഒരു സംഘടനയായി നില്‍ക്കുന്നതു്. നരകഭയം കൂടാതെ ഭയക്കേണ്ടതേതിനെയൊക്കെ എന്നു മതാധിപന്മാര്‍ തീരുമാനിക്കുമെന്നു മാത്രം. ഹിന്ദുക്കളെ ഭയക്കൂ. മുസല്‍മാനെ ഭയക്കൂ. കൃസ്ത്യാനികളെ ഭയക്കൂ‍. നിരീശ്വരവാദികളെ ഭയക്കൂ. എന്തിനു് സുനാമി പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങളു വരെ ജനങ്ങളില്‍ ഭയപ്പാടുണ്ടാക്കാന്‍ ഇവരുപയോഗിക്കുന്നു. പരുന്തിനെ കണ്ട തള്ളക്കോ‍ഴി ക്വക് ക്വക് എന്നു പറയുമ്പോള്‍ ചിറകിനടിയിലൊളിക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ‍ ഈ വിശ്വാസങ്ങളുടെ കീഴില്‍ ജനിക്കാനിടയായ സാധുക്കള്‍ പുരോഹിതര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ശത്രുവില്‍ നിന്നും പാഞ്ഞൊളിക്കുന്നു. അതു സംഘടനയുടെ ഉറപ്പാകുന്നു. ഉയര്‍ന്നു പറക്കുന്ന ഭയപ്പാടിനു താഴെ പുരോഹിതന്‍  ശക്തനാവുന്നു.

ഈ ശക്തനു് അധികാരത്തിന്റെ ശക്തി കൂടി വേണം. കാരണം, ഭരണഘടനയും അതിന്റെ നിയമങ്ങളും മതത്തിന്റേതല്ല. അപ്പോള്‍ അവനു് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി വേണം. കൂട്ടു വേണം. പണം വേണം. അതിനു് സ്ക്കൂളും മെഡിക്കല്‍ കോളെജും വേണം. സ്വന്തം അധികാരവിന്യാസത്തിനു് തടസ്സം നില്‍ക്കുന്നതിനെ എതിര്‍ക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഒരുപാടു് ലക്ഷ്യത്തോടെ അവരു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ആണു്, മതം ഒരു അവശ്യവസ്തുവല്ല എന്നു പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു് ഒരു നിരീശ്വര പാര്‍ട്ടി വരുന്നതു്. ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചാല്‍ ഇല്ലാ‍താകുന്നതു് ആണിക്കല്ലായ ഭയമാണു്. ഞാനോ നീയോ ആണെങ്കില്‍ അനുവദിക്കുമോ?

ഇല്ല.

അത്രയേ ഉള്ളൂ. അവരതു ചെയ്യട്ടെ. ഈ കോലാഹലം കണ്ടു് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര്‍ക്കെങ്കിലും ഉള്‍വെളിച്ചം കിട്ടിയാല്‍ പാഠപുസ്തകം വായിച്ചു കിട്ടുന്നതിന്നെക്കാള്‍ പ്രകാശം കിട്ടും. കേരളത്തിലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികള്‍ക്കുവരെ ഇവരു കത്തിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും വെളിച്ചം കിട്ടട്ടേ.

ആമേന്‍.

Monday, April 28, 2008

മനശ്ശാന്തി ലഭിക്കാന്‍ യോഗാസനം മതിയോ?

അണ്ണാ‍, ഈ യോഗ ചെയ്താല്‍ ക്ഷമ കൂടുമോ?

എന്തിനാണിപ്പോള്‍ ക്ഷമ അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നതു്?

അല്ല, എനിക്കീയിടെയായി വല്ലാത്ത ദേഷ്യം. ഓഫീസിലുള്ളവരോടും ഭാര്യയോടുമൊക്കെ തട്ടിക്കയറുന്നു. ക്ഷമ ലഭിക്കാന്‍ യോഗ ശീലിച്ചാല്‍ മതിയെന്നു് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തു പറഞ്ഞു. അണ്ണനോടു ചോദിച്ചിട്ടാ‍വാമെന്നു കരുതി. മയൂരാസനം മുതലായവയൊക്കെ പഠിക്കണം.

കണ്ണാ, യോഗ ചെയ്യണമെങ്കില്‍ തന്നെ നല്ല ക്ഷമ വേണം. ദിവസത്തില്‍ പത്തു പതിനഞ്ചു മിനിട്ടു് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു് ശ്വാസം വലിക്കാനും ചത്തപോലെ കിടക്കാനും കഴിയുമെങ്കില്‍ അവനു് നല്ല ക്ഷമയുണ്ടെന്നുള്ളതു തീര്‍ച്ചയാണു്. ഒരു തളപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ തെങ്ങില്‍ കയറി തേങ്ങപിരിച്ചു പൊതിച്ചു് അതിന്റെ ചകിരിയില്‍ നിന്നു നാരെടുത്തൊരു തളപ്പുണ്ടാക്കാമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതു പോലെയേ ഉള്ളൂ ഇതും

ഹ ഹ അപ്പോള്‍ യോഗ കൊണ്ടു് പ്രത്യേകിച്ചു് ഗുണമൊന്നുമില്ലെന്നാണോ?

അല്ല. അടിസ്ഥാനപരമായി നിന്റെ പ്രശ്നം മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പരസ്പരബഹുമാനം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്നതാണു്. ഇതിനു പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. നിന്നോടു സ്ഥിരമായി തട്ടിക്കയറുന്ന ആരോ നിനക്കും അതു ചെയ്യാം എന്ന തോന്നല്‍ നിന്നിലുണ്ടാക്കിയിട്ടോ, ഇപ്രകാരം തട്ടിക്കയറുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചു നീ ശരിയായി ബോധവാനല്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകള്‍ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഇതു സംഭവിക്കാം. അതു വിശകലനം ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും, പരസ്പരബഹുമാനം കുറയാന്‍ പാടുള്ളതല്ല എന്നും അതു് സംഭവിക്കുന്നതു തടയണം എന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവു് ആവശ്യമാണു്. ഇതില്ലാതെ വല്ലയിടത്തും ചെന്നിരുന്നു് ശ്വാസം വലിച്ചതു കൊണ്ടു് കാര്യമുണ്ടെന്നു് തോന്നുന്നില്ല.

ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അതു പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ദിവസത്തില്‍ ഇത്തിരി നേരം, അതിനു സഹായിക്കണേ എന്നു് ദൈവത്തോടു പറയുക. അല്ലെങ്കില്‍ ആയാസമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയില്‍ ഇരുന്നു് ആപ്പീസ് - വീടു് - പണം - പത്രാസ് എന്ന പാച്ചിലില്‍ മൂല്യവത്തായ ചിലതു് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനായി  കുറച്ചു സമയത്തേക്കു് മനസ്സിനെ വിടര്‍ത്തിയെടുക്കുക. ഇതിനാണു് യോഗാസനങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ടതു്.  മയിലിന്റെ ശരീരഘടനയക്കനുസരിച്ചു് അതിരിക്കുന്ന രീതിയില്‍ മനുഷ്യനിരുന്നാല്‍ മനസ്സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന തോന്നല്‍ അനിയനു മാത്രമല്ല, യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചിലര്‍ക്കുമുള്ളതാണു്. ആത്മാവില്‍ ബലമില്ലാതെ അതിനു ചുറ്റും ഉരുക്കുകോട്ട പണിയുന്നവന്‍ കാട്ടുതീ വരുന്നേ എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇറങ്ങിയോടിപ്പോകും. പണിഞ്ഞതത്രയും വൃഥാവിലാവുകയും ചെയ്യും.

അനിയനു ഞാനൊരു കഥപറഞ്ഞു തരാം.
ഒരിക്കല്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസരുടെ അടുക്കല്‍ ഒരു സ്വാമി എത്തിയത്രേ. ആശ്രമ സമീപത്തുള്ള നദിക്കുമുകളിലൂടെ നടന്നാണദ്ദേഹമെത്തിയതെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഭാവഭേദവുമില്ലാതെയിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസരോടു് സ്വാമി താന്‍ പതിനാറു കൊല്ലം യത്നിച്ചിട്ടാണീവിദ്യ സ്വായത്തമാക്കിയതെന്നു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുവത്രേ. ഉടനേ പരമഹംസര്‍ പറഞ്ഞുവത്രേ "ആ കടത്തുകാരനു പതിനാറുകാശു കൊടുത്താല്‍ മതിയായിരുന്നല്ലോ" എന്നു്.

ഇതു നടന്നതാണോ?

അറിയില്ല.

എന്തായാലും ഞാനിനി യോഗ ഒന്നും പഠിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ലണ്ണാ.

ഹേയ് ഞാനീ പറഞ്ഞതിനര്‍ത്ഥം യോഗ പഠിക്കരുതു് എന്നല്ലല്ലോ. ഇതറിഞ്ഞിട്ടു പോകൂ എന്നല്ലേ.

Tuesday, March 18, 2008

ചലഭജലബിംബിതമാം നേര്‍ശാഖിയില്‍ വളവധികമുണ്ടെന്നു് തോന്നുന്ന പോലവേ

ആപ്പീസില്‍ ഇന്നൊരു തമാശയുണ്ടായണ്ണാ.

കേള്‍ക്കട്ടെ.

ആപ്പീസിലെ ഫാക്സ് മെഷീന്‍ കേടുവന്നപ്പം ഞാന്‍ കമ്പനിയുമായി മെയിന്റനന്‍സ് കോണ്ട്രാക്റ്റ് ഉള്ള കമ്പനിയിലേക്കു് വിളിച്ചു. അവിടെ സെക്രട്ടറി പറയുന്നു, കോണ്ട്രാക്റ്റ് കാലാവധി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഫാക്സ് അയച്ചാലേ നന്നാക്കാനാളെ അയക്കാനൊക്കൂ എന്നു്.

ഇതിലെന്താ തമാശ?

ഈ അണ്ണന്റെ ഒരു കാര്യം! ഫാക്സ് മെഷീനല്ലേ കേടായതു് പിന്നെങ്ങനെ ഫാക്സയക്കും?

അതു ശരിയാണല്ലോ, എന്നിട്ടു്?

പറഞ്ഞു പിടിച്ചതു ശരിയാക്കിച്ചു അത്രതന്നെ. പിന്നെ ഞാനാലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഇതു പോലെ തന്നെയല്ലേ മാനസിക രോഗങ്ങളും എന്നു്.
എന്നു വച്ചാല്‍?
ഒരാള്‍ക്കു് ശരീരത്തിനു് എന്തെങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ചാല്‍ അയാളതു തിരിച്ചറിയും. എന്നാല്‍ മനസ്സിനാണു രോഗം ബാധിക്കുന്നതെങ്കില്‍ മനസ്സു കൊണ്ടു തന്നെ വേണ്ടേ തിരിച്ചറിയാനും ചികിത്സതേടാനുമൊക്കെ? ഈ ഫാക്സ്മെഷീന്‍ നേരിട്ട അതേ പ്രശ്നം. സംഗതി ഗുരുതരം തന്നെ.
അനിയന്‍ പറഞ്ഞതു് ശരിയാണു്. പക്ഷേ സംഗതി യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അനിയന്‍ കരുതുന്നതിനേക്കാള്‍ ഭീകരമാണു്.
അതെന്താണു്?

മനുഷ്യന്‍ ഓരോ സങ്കല്‍പ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു് ഇതൊക്കെ കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എല്ലാ‍ സംഗതികളെയും നമ്മള്‍ നമുക്കു മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കു് ചുരുക്കിക്കൊണ്ടു വരുമെന്നതാണു്. എന്നിട്ടവകള്‍ വരുതിക്കു നില്‍ക്കാത്തതില്‍ അമ്പരന്നു പോകുന്നു. ഈ സങ്കല്‍പ്പങ്ങളുടെ ആകെ തുകയായ മനസ്സു കൊണ്ടാണു് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന കുഴപ്പം കൊണ്ടു് കാര്യങ്ങള്‍ വല്ലാതെ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി ധരിച്ചു വശാകുന്നു. ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന മരച്ചില്ലയ്ക്കു് അതിനുള്ളതിലുമധികം വളവുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതു പോലെ എന്നാണൊരു കവിയുടെ ഉപമ. ഒരനിയന്‍ എഴുതിയ കവിത വായിച്ചു നോക്കൂ.

കൊള്ളാം നല്ല കവിത. ശീലങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണതുണ്ടാകുന്നതെന്നാണു കവി പറയുന്നതല്ലേ.

അതെ. ശീലമെന്നു പറയുമ്പോള്‍ തലമുറകള്‍ കൊണ്ടാര്‍ജ്ജിച്ചവകൂടിയുണ്ടതില്‍. സംസ്ക്കാരം എന്നു പറയുന്നതിലും തെറ്റില്ല. പലതിലും ഇത്തരം ആര്‍ജ്ജിതമാലിന്യങ്ങള്‍ ഓരോരുത്തരും വച്ചു പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ടു്. എന്നാലിതു കൊണ്ടാണു് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്നു് ആര്‍ക്കും തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കുന്നുമില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ നമ്മള്‍ ഇതേ ശീലം കൊണ്ടു് പലയിടങ്ങളിലായി നിക്ഷേപിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടതു പിടിക്കാന്‍ നെട്ടോട്ടമോടുകയും ഇടയ്ക്കെവിടെയോ വച്ചു് പിടഞ്ഞു വീണു ചാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദൈവമേ! ഭ്രാന്തു തന്നെ എല്ലാവര്‍ക്കും.

Tuesday, March 4, 2008

സംവരണം വരണം പക്ഷേ എന്തിനു്?

അണ്ണാ സംവരണത്തെ പറ്റി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നു. സംവരണം സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ഉള്ള ഘടകങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്തു വേണം എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. അണ്ണന്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞാല്‍ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടു്.
 
അതെ. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. ഭൂമിശാസ്ത്രവും കണക്കിലെടുക്കണം എന്നു മാത്രം.
 
അതെന്തിനു്?
 
കണ്ണാ, വയനാട്ടിലും മറ്റും ഉള്ള കുട്ടികളില്‍ പലരും 2 മണിക്കൂര്‍ നടന്നും ആറുകള്‍ നീന്തിക്കടന്നും ഒക്കെയാണു് വിദ്യ അഭ്യസിക്കാന്‍ പോകുന്നതു്. ഇവനെവിടുന്നു് പഠിക്കാന്‍ സമയം? അങ്ങനെ പഠിച്ചാല്‍ തന്നെ ആരു ജോലി കൊടുക്കും? സംവരണം വേണം.
 
അതൊരു ചെറിയ പക്ഷമല്ലേ? അതിനൊക്കെ ലോക്കലായി തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ പോരേ?
 
മതി. അത്തരം സംവിധാനം ഈ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക അധഃസ്ഥിതര്‍ക്കും ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തതെന്തു്?
 
അതെങ്ങനെ കൊടുക്കും? വയനാട്ടിലെ പോലെ അവര്‍ ഒരു പ്രത്യേക ഭൂവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നില്ലല്ലോ? 
 
അങ്ങനെ എല്ലാവര്‍ക്കും സഹായകമാകാന്‍ കഴിയാത്ത സംവരണം കൊണ്ടു് ആര്‍ക്കാണു ഗുണം? എന്റെ നാട്ടില്‍ സംവരണം വക രക്ഷപ്പെട്ട,  പട്ടികയില്‍ പെട്ട, ഒരേയൊരു കുടുംബമാണുള്ളതു്. ഏകദേശം 120 കുടുംബങ്ങളുള്ളതില്‍ നിന്നാണിതെന്നോര്‍ക്കണം. 20 ശതമാനം പോലുമെത്താത്ത സംവരണം കൊണ്ടാരെയാണു് സഹായിക്കുക? സംവരണാനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം പ്രയോജനപ്പെടാതെയിരിക്കുന്നവരാണീ 20 ശതമാനത്തിലധികവും എന്നതു് അതിലും വലിയ ദുഃഖസത്യം.
 
പ്രയോജനപ്പെടാതെയിരിക്കുന്നതു് ജനിതകമായ വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടും പല ജാതിക്കാര്‍ തമ്മില്‍ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നതാണൊരു പരിഹാരമെന്നും, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉച്ചനീചത്വം കാലക്രമേണ ഒഴിവാകും എന്നും ഒക്കെ പലര്‍ക്കും അഭിപ്രായമുണ്ടല്ലോ.
 
പാവം ജീനുകള്‍. പല കാര്യങ്ങള്‍ക്കും നമ്മളവരെ അനാവശ്യമായി പഴിചാരുന്നു. പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങള്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന പലരോഗങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നതു് ഒരേ ഭക്ഷണ-ജീവിതരീതി കൊണ്ടാണെന്നതാണു സത്യം. സാഹചര്യങ്ങള്‍ അതു പോലെ നിലനില്‍ക്കേ ഒരു ഉപരിപ്ലവമായ മാറ്റവും ഫലപ്രദമല്ല.
 
എന്നു വച്ചാ‍ല്‍?
 
മാഷന്മാരുടെ മക്കളും അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവരുടെ മക്കളും  ഒരേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരേ രീതിയില്‍ പഠിക്കുന്ന രീതി മാറണം. അതിനു് വിദ്യഭ്യാസം എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തിന്റെ ദോഷം ആദ്യം മാറണം. ഓരോ കുട്ടികള്‍ക്കും അവരവര്‍ക്കു യോജിച്ച രീതിയില്‍ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കാനുള്ള സൌകര്യം ഉണ്ടാവണം. ഏതാണ്ടൊരേ രീതിയിലുള്ളവരെ ക്ലാസ് ആക്കണം. ഒന്നു് രണ്ടു് മൂന്നെന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ടു് സ്റ്റാന്‍ഡേഡുകളാക്കുന്ന പ്രമോഷന്‍ രീതി നിര്‍ത്തലാക്കണം. ഒരു ഘട്ടം വരെ വരെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഒരു അദ്ധ്യാപകന്‍ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം. സയന്‍സു പഠിക്കുന്നവര്‍ ഉന്നതരും ആര്‍ട്ടുപഠിക്കുന്നവര്‍ നീചരുമാണെന്ന സങ്കല്‍പ്പം അബോധപൂര്‍വ്വം സമൂഹമനസ്സുകളില്‍ കുടിയേറിയതിനു കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ളതാണെന്ന ധാരണ രൂഢമൂലമായിപ്പോയതു കൊണ്ടാണു്. വെട്ടുന്നെങ്കില്‍ ഇവിടെ വെട്ടണം.
 
ഒന്നു കൂടി പറയാം.കൊല്ലനായി തുടരുന്ന കൊല്ലനെ പറ്റിയല്ലായിരുന്നു അംബേദ്കര്‍ വിഷമിച്ചതു്. നായര്‍ ലെയ്ത് വര്‍ക്സ് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇല്ലാത്ത കാളയ്ക്കു ലാടമടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊല്ലനെ പറ്റിയായിരുന്നു. താല്പര്യമുള്ള കര്‍മ്മം കണ്ടെത്താനും അതു് ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിക്കാനും അതിലെ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍ സ്വാംശീകരിക്കാനും സൌകര്യമൊരുക്കാത്ത സമ്പ്രദായത്തെ വിദ്യഭ്യാസമെന്നു വിളിക്കുന്നതു തന്നെ ഭീമാബദ്ധമാണനിയാ. ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നതു് ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റാണു്. കൂടിയ റിട്ടേണിനു വേണ്ടി ഒരു വലിയ കൂട്ടം അപഥസഞ്ചാരികള്‍ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാന്‍ മറ്റൊരു കൂട്ടം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപം.  ഫലമോ ദുഷിച്ചുനാറിയ മറ്റൊരു സമൂഹവും. അതിലേക്കാണോ സാധുക്കള്‍ സംവരിച്ചു കയറേണ്ടതു്?
 

Tuesday, February 12, 2008

മതവും സഹിഷ്ണുതയും

അണ്ണാ, പറഞ്ഞു വരുമ്പം ഹിന്ദു മതത്തില്‍ അസഹിഷ്ണുത കുറവല്ലേ? മറ്റു മതങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത്രയും ഇതിലില്ലല്ലോ?

അനിയാ, മതം എന്നു പറയുന്നതേ അസഹിഷ്ണുതയാണു്. അല്ലെങ്കില്‍ അതു് ഇന്നത്തെ വിവക്ഷയിലുള്ള മതമായി നില്‍ക്കുമോ? മറ്റൊരു സാധനത്തെ സഹിക്കില്ല എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിനു് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളില്ല. ഒന്നുകില്‍ സഹിഷ്ണുത അല്ലെങ്കില്‍ അസഹിഷ്ണുത. ഇതില്‍ രണ്ടിലല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനില്‍പ്പില്ല. സഹിഷ്ണുത എന്നു പറയുമ്പോള്‍ അവിടെ മതമില്ല. മതം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അസഹിഷ്ണുതയുണ്ടു്. അനിയന്‍ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം എനിക്കു മനസ്സിലായി. അസഹിഷ്ണുത ഇല്ലാത്തതു് മതമല്ലാത്ത ഹിന്ദുത്വത്തിലാണു്.  അതു പോലെ തന്നെ അസഹിഷ്ണുത ഇല്ലാത്ത ഒരു  പാടു് വേറേയും മനുഷ്യരുണ്ടു്. അവരെ  മതം വച്ചു് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതു് ഒരു സംസ്ക്കാരദോഷമാണു്. അനിയന്‍ നല്ല രീതിയില്‍ ചിന്തിക്കാനിടവരട്ടെ എന്നു ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം. തല്‍ക്കാലം ചെന്നു് ഈ കവിത ഒന്നു വായിച്ചു വാ.

Tuesday, January 29, 2008

പ്രസക്തി

താങ്കള്‍ ഈ തത്വചിന്തയൊക്കെ പറഞ്ഞു് ബോറടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു കൊണ്ടൊക്കെ എന്താണു കാര്യം? ഞാന്‍ എന്നു ഞാന്‍ വിചാരിക്കുന്നതു് യഥാര്‍ത്ഥ ഞാനല്ല എന്നറിയുന്നതു കൊണ്ടു് അരി വേവുകയില്ലല്ലോ? വിശപ്പു മാറുകയില്ലല്ലോ?
 
ഇല്ല. അരിമേടിക്കണം.  അതു വേവാന്‍ കലത്തിലിടുകയും പിന്നെ അടുപ്പില്‍ വയ്ക്കുകയും വേണം. വെന്തോ എന്നു നോക്കണം വാങ്ങി വയ്ക്കണം. തിന്നണം. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോള്‍ പ്രശ്നമില്ല. സുഖം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കാതാവുമ്പോള്‍ പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നില്ലേ? ആദ്യമായി, തിന്നാന്‍ പറ്റുന്നില്ല. ദഹനക്കേടു്. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടു്. വൈദ്യരുടെ അടുത്തു പോകാം. വൈദ്യര്‍ ദഹനപ്രക്രിയയെ കുറിച്ചു പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ വച്ചു് അയാള്‍ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നു. മരുന്നു് നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഹാപ്പിയായോ?
 
ആയി
 
സംഭവിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, വീട്ടില്‍ അരി ഇല്ല. കാശില്ല. അടുത്ത വീട്ടില്‍ ഇഷ്ടം പോലെ അരി. പ്രശ്നമായി. അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളും അയല്പക്കകാരനും രാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരായിരിക്കേ അയല്പക്കക്കാരനു് മാത്രം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉല്പാദനം ലഭിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നു ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ഒരു താടിക്കാരന്‍ ഇതുപോലെ ചിന്തിച്ചപ്പോള്‍. ദസ് ക്യാപിറ്റല്‍ ഉണ്ടായി. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീര്‍ന്നോ?
 
ഇല്ല. പക്ഷേ നാളെ തീരുമെന്നു വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ?
 
ഉവ്വ. ഞാന്‍ ഒരു വിശകലനത്തിനുവേണ്ടിയാണീ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതു്. ആദ്യത്തെ കേസില്‍ പ്രത്യയശാസ്ത്രം കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനവുമില്ലന്നതു പോലെ, രണ്ടാമത്തേതില്‍ വൈദ്യശാസ്തം കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല. മര്യാദയ്ക്കോടുന്ന വണ്ടി ഒരു ദിവസം നിന്നു പോകുന്നതു വരെ നമ്മളാരും അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചു വ്യാകുലരാവാറില്ലെന്നതു പോലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതു വരെ ആരും പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാറില്ല. വണ്ടി കേടായാല്‍ മെക്കാനിക്കിനെ കാണിക്കും  രോഗഗ്രസ്തനായാല്‍ വൈദ്യനേയും. അപ്പഴും പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച ആളുകള്‍  വാഹനത്തിനു് കൃത്യമായി എണ്ണ വെള്ളം തുടങ്ങിയവ കൊടുക്കാനും സ്വയം ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കാനും സംഘടിക്കാനും തുടങ്ങുന്നു. ചിലര്‍ കുറെകൂടി പഠിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയും മെക്കാനിക്കുകളും വൈദ്യന്മാരും  സാമൂഹ്യവിചക്ഷണന്മാരുമായി മാറി സമൂഹത്തെ സേവിക്കുകയും ഒപ്പം ഗവേഷണങ്ങളിലേര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരിയല്ലേ?
 
ഗവേഷണമോ അതൊക്കെ പി എച് ഡി തരപ്പെടുത്താനും സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവില്‍ ജീവിക്കാനും ഉള്ള  വഴികളല്ലേ?
 
പലര്‍ക്കും അതങ്ങനെയാണു്, എന്നാല്‍ ശരിയായ പാതയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ അതു പോലെ കണ്ടവഹേളിക്കരുതു്. പറഞ്ഞു വന്നതു്,... 
 
...പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇത്രയും കൊണ്ടു തീരുന്നില്ല. അരി മേടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നപ്പോള്‍ കലം തകര്‍ന്നിരിക്കുന്നു, കലം ശരിയാക്കിയപ്പോള്‍ മഴപെയ്തു് വിറകുനനഞ്ഞു, വിറകു സംഘടിപ്പിച്ചു വന്നപ്പോള്‍ കൊളുത്താനൊഴിച്ച മണ്ണെണ്ണ അരിയില്‍ വീണു. എന്നിങ്ങനെ തുടര്‍ച്ചയായി വിഘ്നങ്ങളുണ്ടായാല്‍ ചിലര്‍ തകര്‍ന്നു പോകുന്നു. ഇതല്ലാതെ,  ഇങ്ങനെ ചോറുതിന്നു ജീവിച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം‍? എന്തിനു ജീവിക്കണം? എന്തിനാണു് ജനനവും മരണവും? മരിച്ചിട്ടെവിടേക്കു്? ഉടനേ മരിച്ചാല്‍ എന്താണു കുഴപ്പം? എന്തു കൊണ്ടെനിക്കു മാത്രം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു? എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ‍ സ്വയം ചോദിച്ചു് ചിലര്‍ വിഷമത്തിലാവുന്നു. 
 
നമ്മള്‍ ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യന്‍ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പോരുന്ന മതങ്ങള്‍ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കുത്തരമാണു്. ദൈവം എല്ലാരേയും ചില ഉദ്ദേശത്തോടേ സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. സമയം കഴിഞ്ഞാല്‍ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു. അതിനിടയില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയില്‍ ജീവിച്ചാല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഇല്ലെങ്കില്‍ നരകവും ലഭിക്കും എന്ന ഉത്തരത്തില്‍ നിന്നു് പലര്‍ക്കും ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ചിലര്‍ക്കാകട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ അവരുടെ യുക്തിക്കു നിരക്കുന്നതല്ലായ്കയാല്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുകയില്ല. ചിലര്‍ യുക്തിവാദികളാകുന്നു. ചിലര്‍ അതിന്റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ പറ്റി വീണ്ടും അന്വേഷണം തുടരുന്നു. ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ കൂട്ടര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണു ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നതു്. വിശ്വാസത്തിന്റെയോ മതത്തിന്റെയോ കാഴ്ച്ചപ്പാടിലല്ലാതെ വസ്തുതകള്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആദ്യ പ്രതിബന്ധം ഇങ്ങനെ ഉള്ള പലതും മനസ്സിലാവായ്കയാണു്. അനിയനോടു ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നതു്  അറിയാവുന്നതിനെ അറിഞ്ഞു് ജീവിതം പുരോഗമനാത്മകമാക്കാനാണു്.
 
ഞാനിതു വരെ ധരിച്ചതു് ഇതൊക്കെ താടിയും മറ്റും നീട്ടി വളര്‍ത്തിയ കാ‍നനവാസികള്‍ക്കുള്ളതാണെന്നാണു്. അണ്ണന്‍ ഒരു ഹിന്ദുത്വ വാദിയായതു കൊണ്ടാണിതൊക്കെ പറയുന്നതെന്നും കരുതി.
 
ഇല്ലാത്ത മതം കൊണ്ടാരെങ്കിലും നശിക്കുന്നെങ്കില്‍ അതീ ഹിന്ദുത്വ വാദികളാണു്. കാനനവാസികള്‍ നേരത്തേ പറഞ്ഞ ഭിഷഗ്വരന്മാരുടേയോ ഗവേഷകരുടേയോ സ്ഥാനമര്‍ഹിക്കുന്നവരാണു്. അവര്‍ സമൂഹത്തിന്റെ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാന്‍ കഥകള്‍ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കഥാപാത്രങ്ങളെ ദൈവങ്ങളാക്കി മതം ചത്തു വീര്‍ത്തു. ചിലരാകട്ടെ ഇപ്പോള്‍ ടാബ്ലെറ്റ് വില്പനക്കാരായി, ആര്‍ട് ഓഫ് ലിവിങ് തുടങ്ങിയ സംരഭത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യാജവൈദ്യന്‍മാരില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനോ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കായിട്ടോ സ്വല്പം വൈദ്യം അഭ്യസിക്കെണ്ടതു് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായതാണു് ഈ ജ്ഞാനവും എന്നതു കൊണ്ടാണനിയാ നിന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്നു പറയുന്നതു്. മനസ്സിലായോ?
 

Sunday, January 20, 2008

നിന്നെയും കൊല്ലും ഞാനും ചാവും

അണ്ണന്‍ എന്നെ ഒന്നു നുള്ളിക്കേ.
 
സ്വപ്നമാണോ എന്നു നോക്കാനാണോ?
 
അല്ല എന്നെ നുള്ളിയാല്‍ അണ്ണനു വേദനിക്കുമോ എന്നറിയാനാ.
 
ഇല്ല.
 
അത്രയേ അറിയേണ്ടൂ. പിന്നെ അണ്ണനീ എല്ലാറ്റിലും ഉള്ള ആത്മാവു് ഒന്നു തന്നെ എന്നൊക്കെ പറയണതില്‍ എന്താണര്‍ത്ഥം? എന്നെ നുള്ളിയാല്‍ എനിക്കു മാത്രമേ വേദനിക്കൂ എന്നാണെങ്കില്‍ എന്റെ ആത്മാവും അണ്ണന്റെ ആത്മാവും വെവ്വേറെയായതു കൊണ്ടല്ലേ?
 
ശരിയാണല്ലോ. നീ യുക്തിപരമായി സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 
കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതാണു കുഴപ്പം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിച്ചാപ്പിന്നെ യുക്തിവാദിയായി. വര്‍ഗീകരിച്ചു വച്ചാല്‍ പിന്നെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ആളെ കൂട്ടാമല്ലോ.
 
ഹ ഹ
 
ചിരിക്കാന്‍ പറഞ്ഞതല്ല. എന്നെ യുക്തിവാദിയാക്കിയാല്‍ പിന്നെ അണ്ണനു ദൈവവിശ്വാസികളെയെല്ലാം കൂട്ടു പിടിക്കാം. എല്ലാര്‍ക്കും ചേര്‍ന്നു് സ്വൈരമായി എന്റെ നെഞ്ചത്തു കേറാം. അല്ലേ?
 
ശരിയാണു്. സാധാരണ ആളുകള്‍ സ്വീകരിച്ചു പോരാറുള്ള തന്ത്രമാണതു്. പക്ഷേ ഞാനാ അര്‍ഥത്തിലല്ല നിന്റെ സംസാരത്തെ വിലയിരുത്തിയതു്. വളരെ ശരിയായ ഒരു ചോദ്യമാണു് നീ ചോദിച്ചതു്. ഇത്തരം തത്വചിന്തയില്‍ ആളുകള്‍ക്കുള്ള പ്രഥമസംശയം മിക്കവാറും  ഇതു  തന്നെയായിരിക്കും. പലരും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാന്‍ മിനക്കെടാതെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നവര്‍ക്കൊക്കെ പ്രാന്താണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു വാതിലടച്ചു കളയും. അനിയന്‍ അതു ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്കു ഞാനൊന്നു പറഞ്ഞു നോക്കാം.
 
ശരി
 
ഞാന്‍ നിന്നെ നുള്ളാം. നിനക്കു വേദനിച്ചോ. 
 
ഉവ്വ്.
 
ഇപ്പഴോ?
 
അണ്ണന്‍ എന്റെ മുടിയിലല്ലേ നുള്ളിയതു്, പിന്നെങ്ങനെ വേദനിക്കും?
 
കറക്റ്റ്. അപ്പൊ അനിയനു ആദ്യം വേദനിച്ചതങ്ങനെയാണെന്നു നോക്കാം. അനിയന്റെ തൊലിയിലുള്ള വേദനഗ്രാഹികള്‍ വേദനയുടെ സൂചനകളെ അനിയന്റെ നാഡീവ്യൂഹം വഴി തല‍ച്ചോറിലേക്കയക്കുന്നു. അവിടെ ഇതു വേദനയാണെന്നും വേദനിക്കുന്നതിന്ന സ്ഥലമാണെന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുള്ളതു കൊണ്ടു് അതു സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉടനെ കൈവലിക്കാനോ തടവാനോ ഉള്ള ആജ്ഞകള്‍ തിരിച്ചയ്ക്കുന്നു അല്ലേ?
 
അതെ.
 
ഒന്നു ചോദിക്കട്ടെ, അനിയന്‍ ഈ കൈ ആണോ തലച്ചോറാണോ?
 
രണ്ടും എന്റെ ഭാഗമല്ലേ.
 
അതെ പക്ഷേ കൈ പോയാല്‍‍ നീ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമെന്നതു കൊണ്ടു് കൈ നീയല്ല. തല‍ച്ചോറു വഴിയാണു തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നതു കൊണ്ടു് തലച്ചോറും നീയല്ല.
 
അതെങ്ങനെ? തലച്ചോറു ഞാനാണെങ്കിലോ?
 
അങ്ങനെ തോന്നും. തല‍ച്ചോറില്‍ ശരീരത്തിന്റെ ബാലന്‍സിങ്ങിനു സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടു്. ഇതെങ്ങാനും നശിച്ചാല്‍ എഴുന്നേറ്റു നില്‍ക്കാനാവില്ല. തലച്ചോര്‍ നീയാണെങ്കില്‍ എഴുന്നേറ്റു നില്‍ക്കാനാവുന്നില്ലെന്നു് അങ്ങനെയുള്ളവരെങ്ങനെയറിയും?
 
ശരിതന്നെ തലച്ചോറും ഞാനല്ല. ചുമ്മാ പറഞ്ഞെന്നേയുള്ളൂ.
 
നന്നായി. അപ്പോള്‍ കൈയും നീയല്ല തലച്ചോറും നീയല്ല. അപ്പോള്‍ നീ ഇതില്‍ നിന്നും വേറിട്ട ഒരു സാധനമാണെന്നു പറയാമല്ലോ? ആ നീ ഈ വേദന നടക്കുന്ന മൊത്തം സംഗതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നുകൊണ്ടു് ഈ വേദനയെ തിരിച്ചറിയുകയാണല്ലോ.
 
അതെ.
 
ആ നിന്നെ പറ്റിയാണു് വേദാന്തികള്‍ പറയുന്നതു്. അല്ലാതെ കൈയും കാലും എല്ലും തോലും മുടിയും കരളും വൃക്കയും പ്ലീഹയും എല്ലാം കൊണ്ടു് ജനിച്ചു വളര്‍ന്നു മരിക്കുന്ന നിന്നെ പറ്റിയല്ല. നീ അതിനൊക്കെ സാക്ഷി മാത്രമാണു് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ നിനക്കു വിഷമമാകും എന്നതു കൊണ്ടു് ഞാനതു പറയുന്നില്ല.
 
അപ്പൊ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അണ്ണനു വേദനിക്കാഞ്ഞതോ? 
 
ആരു പറഞ്ഞു? നിന്റെ ശരീരത്തിനു് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമ്പോള്‍ പ്രാണിയുടെ പ്രാണന്‍ നിലനിര്‍ത്താനുള്ള പ്രേരണകൊണ്ടു് നിനക്കു കിട്ടിയെന്നു പറയപ്പെടുന്ന സിഗ്നലുകള്‍ കൊണ്ടു് നിനക്കു് വേദന, രുചി, മണം തുടങ്ങിയവ പ്രിയമോ അപ്രിയമോ ആയിത്തീരുന്നതു പോലെ, നിന്നെ  ആരെങ്കിലും നുള്ളുമ്പോള്‍ എനിക്കും പ്രിയമോ അപ്രിയമോ ആയിതീരുകയില്ലേ? മരവിച്ചഭാഗത്താണു് ഒരു ശത്രു നിന്നെ നുള്ളിയതെന്നു വയ്ക്കുക. നിനക്കു വേദനിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ നുള്ളല്‍ അതിന്റെ സകല വികാരങ്ങളും നിനക്കു തരുന്നതു പോലെ, നിന്നെ നുള്ളിയതു് എന്നെയും ബാധിക്കും.
 
ശരി തന്നെ.
 
ഈ ഞാന്‍ ആണു് എല്ലാരിലും ഒന്നാണെന്നു പറയുന്നതു് കണ്ണാ. എല്ലാ‍രിലും ഒന്നാണെന്നു മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ പറയപ്പെടുന്ന ഞാന്‍ ആരെന്നാരും ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നതു കൊണ്ടു് എവിടെയുമെത്തുന്നില്ലെന്നേയുള്ളൂ. 
 
മനസ്സിലായി.
 
ഇല്ലെന്നാണെനിക്കു തോന്നുന്നതു്. നിനക്കു ഞാന്‍ പറഞ്ഞതേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. എന്നു വച്ചാല്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞതു് യുക്തിക്കു നിരക്കുന്നതാണെന്നു്  നിനക്കു തോന്നുന്നു എന്നു മാത്രം. ഞാന്‍ എന്തെന്നു് ഇനിയും ഏറെ മനനം ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ. ശ്രമിക്കൂ.
 
മനനം ചെയ്‌വാനായി ഒരു ശ്ലോകം തരാം. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെയാണു്.
 
"ഇരുളിലിരിപ്പവനാരു ചൊല്‍കനീ'യെ-
ന്നൊരുവനുരപ്പതു കേട്ടുതാനുമേവം
അറിവതിനായവനോടു 'നീയുമാരെ';
ന്നരുളുമതിന്‍ പ്രതിവാക്യമേകമാകും"
 
അര്‍ഥം: ഇരുട്ടില്‍ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളോടു് ഒരാള്‍ ചോദിച്ചു 'നീ ആര്'‍? ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവന്‍ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു 'നീയാരു്'? എന്നു്. രണ്ടു പേരും ഒരേ ഉത്തരം തന്നെയാണു പറഞ്ഞതു്. ഈ ഉത്തരമാണു് ഞാ‍ന്‍. അതു തന്ന്യാണു നീ.
 
 
അണ്ണന്‍ ഭയങ്കരന്‍ തന്നെ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റുന്നുവല്ലോ.
 
സത്യത്തില്‍ എനിക്കു കൂടി മനസ്സിലാക്കാനാണു്‍ അനിയനോടു് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതു്.

Saturday, January 5, 2008

ഐസ്ക്രീമും ജനറല്‍മോട്ടോര്‍സും

അണ്ണാ‍, മറ്റൊരു ഇ-മെയില്‍ സംഗതിയേ പറ്റി ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ധാരാളം പേര്‍ സംസാരിക്കുന്നു.
 
എന്താണതു്?
 
ജനറല്‍ മോട്ടോര്‍സില്‍ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ പരാതി വന്നത്രേ. പുതിയ പോണ്ടിയാക്കിനാണു പ്രശ്നം. ഡിന്നര്‍കഴിഞ്ഞാല്‍ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന പതിവുള്ള അവരുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നു് രാത്രി എന്നും ഇദ്ദേഹം ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാന്‍ പുറത്തു പോകും. മേടിക്കുന്നതു് വാനില ഐസ്ക്രീമാണെങ്കില്‍ വണ്ടി സ്റ്റാര്‍ട്ടാവുകയില്ലത്രേ. മറ്റൊരു ഐസ്ക്രീമിനും ഈ പ്രശ്നമില്ല. ഇതാണു പരാതി.
 
അതു ശരി. തലക്കെട്ടുകണ്ടപ്പോള്‍ ഞാ‍ന്‍ കരുതി മറ്റേ ഐസ്ക്രീം പ്രശ്നമോ മറ്റോ ആയിരിക്കുമെന്നു്. എന്നിട്ടു്?
 
എഞ്ചിനീയര്‍ വന്നു് കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചശേഷം ഉത്തരം കണ്ടു പിടിച്ചത്രേ. കടയിലെ മെര്‍ചെന്‍ഡൈസിങ് ആയിരുന്നത്രേ പ്രശ്നം. പിന്നെ വേപര്‍ലോക് എന്നൊരു തകരാറും. വാനില ഫാസ്റ്റ്മൂവിങ്ങ് ആയതുകൊണ്ടു് മുന്‍ഭാഗത്തു തന്നെ വാനില കിട്ടും. തിരിച്ചു വരാന്‍ എടുക്കുന്ന സമയം കുറവായതു കൊണ്ടു്, വണ്ടിക്കു തണുക്കാന്‍ സമയം കിട്ടുന്നില്ലത്രേ. അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന വേപ്പര്‍ ലോക്ക് എന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ടാണത്രേ ഇതു സംഭവിച്ചതു്. ഇതു് നടന്ന കാര്യമായിരിക്കുമോ അണ്ണാ?
 
അറിയില്ല. എന്നാല്‍ കേട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം.
 
ഷൊര്‍ണ്ണൂരിലെ ചെറുതുരുത്തിയിലെ കേരളീയ ആയുര്‍വേദ സമാജത്തില്‍ നിറുത്താന്‍ വയ്യാത്ത എക്കിളുമാ‍യി ഒരാള്‍ ചെന്നത്രേ. കഴിക്കാത്ത മരുന്നില്ല. മന്ത്രവും. യാതൊരു രക്ഷയുമില്ലാതെ  മരിച്ചാല്‍ മതിയെന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണത്രേ അയാളവിടെ എത്തിയതു്.
 
ഉം. എന്നിട്ടിവര്‍ ആയുര്‍വേദമരുന്നുകൊടുത്തു മാറ്റിക്കാണും അല്ലേ? അവര്‍ നിപുണന്മാരാണെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്.
 
അതല്ലേരസം. മരുന്നൊന്നും കൊടുത്തില്ല. ഏതാണ്ടെല്ലാ മരുന്നും സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇയാള്‍ക്കു് മരുന്നു കൊണ്ടു പ്രയോജനമുണ്ടാവില്ല എന്നവര്‍ക്കറിയാം. പകരം ഇയാളെ നിരീക്ഷിച്ചു. ദൈനം ദിന കാര്യങ്ങളില്‍ എന്തു വ്യത്യാസമാണു് ഉള്ളതെന്നു നോക്കിയപ്പോള്‍ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു. ഇങ്ങേര്‍ കക്കൂസില്‍ പോയാല്‍ പടപടാന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു. വൈദ്യര്‍ക്കു സംഗതി ഏതാണ്ടു പിടി കിട്ടി. കക്ഷിയെ വിളിച്ചു് കക്കൂസില്‍ കാര്യം സാധിച്ചുവെന്നു തോന്നിയാലും ഒന്നു രണ്ടു മിനിറ്റ് വെറുതേ ഇരിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. എക്കിളും മാറി.
 
അതെങ്ങനെ?
 
അറിയില്ല വൈദ്യത്തില്‍ എനിക്കു വലിയ പിടിപാടില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ പല അസുഖങ്ങളും മാറ്റാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. വയറു വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ മിനിമം ഇന്നും ഇന്നലെയും കഴിച്ചതെന്തെന്നോര്‍ക്കാനെങ്കിലും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണു്. അത്യാവശ്യം നിരീക്ഷണബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നു തോന്നിയാല്‍ ഭാര്യ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ മുതല്‍ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ നിരീക്ഷിച്ചു് പല പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതിവിധി നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണു്.
 
ആര്‍ക്കെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടായാല്‍ നമ്മളുകേറി ചികിത്സിച്ചു് വല്ല പുലിവാലുമായാലോ?
 
ചികിത്സിക്കണമെന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ല. നിരീക്ഷിക്കാന്‍ മാത്രം. ഡോക്ടറുടെ അടുത്തെത്തിക്കും മുന്‍പു്, എവിടെയാണു വേദന. എന്താണു ബുദ്ധിമുട്ടു്. എപ്പോള്‍ തുടങ്ങി. അതിനുമുന്‍പെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായുണ്ടാ‍യോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. ഡോക്ടറുടെ അടുത്തെത്തിയാല്‍ അദ്ദേഹത്തോടും സംസാരിച്ചു് പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കണം. കഴിവുള്ളവര്‍ക്കു് ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്‍ കുറച്ചുകാലം ചെയ്താല്‍ തന്നെ ചികിത്സ എന്നതു് വളരെ സ്വാഭാവികമായി വരും. ഇല്ലെങ്കില്‍ ചെയ്യരുതു്. 
 
ഇതിനൊക്കെ ആര്‍ക്കു സമയം? പനിവന്നാല്‍ പാരസെറ്റാമോള്‍ അടിക്കും. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഡോക്ടരു പറയുന്നതു്. തീര്‍ന്നു. എന്താണു കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതു് എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ തന്നെ അറിയില്ല. പിന്നാ എന്താ കഴിച്ചതെന്നു ചോദിച്ചാല്‍!